Info om produkterna

Grundwax  Ny!
Mycket slitstarkt.

Grön -6 -20 "Svarta"
Kall och kärv snö
Täckning av klister när det är kallare.

Blå -4 -10
Alla snötyper.

Violett -1 -6
Alla snötyper.

Röd 0 -4
Silver
Alla snötyper.

 

Gul  +1 -2
Klisterwax med Silver och Tjära
Bra runt nollan.

Extreme Hallgeir
-2 -10
Slitstark, underlag åt andra vallor
Täckning av 39 och 39 Hard.

 

Super Hallgeir
-3- 15
Äldre snö och konstsnö.

Extreme BASE

Det nya Grund klistret
 

Blå klister -6 -+2
Grovkornig snö.
  

Violett klister -4 -+4
Växelföre, (kallt på natten varmt på dagen).

Röd klister +5 -+15
Blött/Vårsnö

Extreme 39 Hard
-5 -+4
Silver
Universal

Extreme 39
-2 -+7
Silver
Universial
mjukare än 39 Hard

Blå Silver
-8 -+0
Blå klister med Silver.

Röd Silver
+5 -+ 15
Blöt nysnö.